Saç Ekimi
Saç dökülmesi, modern çağ insanının önemli sorunlarından birisidir. Özellikle erkeklerde saç dökülmesi genetik faktörlere bağlıdır. Saç dökülmesi estetik kaygılara, psikolojik sorunlara ve kendine güven eksikliğine neden olabilmektedir.

Saç nakli sağlıklı ve güçlü saç köklerinin verici bölgeden genellikle başın arkasından veya başın yan kısımlarından alınarak incelmiş ya da tamamen açılmış bölgeye taşınması işlemidir. Bu sayede saç kaybına bağlı kişide oluşabilecek psikolojik travmalar ve sosyal yaşamdan uzaklaşma saç nakli ile düzeltilerek bireyin kendini daha güçlü hissetmesi sağlanabilmektedir.

ERKEKLERDE SAÇ DÖKÜLMESİ


1. Genetik Faktörler

Androgenetik saç dökülmesi kişinin kromozomlarında belli bir genetik kodun olmasına bağlıdır. Bir veya daha fazla gen üzerinde taşınan bu kod anne veya babadan geçebilir.

Toplumda kellik anne tarafından aktarılan bir genin erkek çocuklarda tanımlanmasıyla ortaya çıktığı şeklinde yaygın bir inanış vardır. Androgenetik saç dökülmesi olan hastaların kromozomlarının genetik incelemesi bu inanışın iki bakımdan yanlış olduğunu ortaya koymuştur: Öncelikle, androgenetik saç dökülmesi otozomal dominant olarak geçmektedir, yani sorumlu gen(ler) anneden veya babadan gelebilmektedir. İkinci olarak, bu genetik kod hem erkeklerde, hem de kadınlarda tanımlanabilmekte, dolayısıyla hem kız, hem de çocuklar ileride bu tip saç dökülmesine maruz kalabilmektedir.

Önemli bir nokta da sorumlu gen(ler)i taşıyan herkeste androgenetik saç dökülmesinin gerçekleşmeyeceğidir. Bir genin aktif olabilmesi için kişinin vücudunda "tanımlanması" gerekir. Belli bir genin tanımlanması ise hormonlar, yaş, stres düzeyi vs. gibi pek çok faktöre bağlıdır. Dolayısıyla eğer bir kişinin saçı dökülmüyorsa bunun iki sebebi olabilir: Ya o kişi saç dökülmesinden sorumlu gene sahip değildir, yahut var olan gen tanımlanmamıştır.

2. Hormonal Etkiler

Androgenetik saç dökülmesinin oluşum mekanizmalarında rol oynayan hormonlar androjenler olarak da adlandırılan erkeklik hormonlarıdır. Bir saç kökünü farklı türden androjenler etkileyebilir ve vücudun farklı bölgelerindeki saç kökleri aynı androjene farklı cevaplar verebilir. Örneğin, koltuk altındaki kılların büyümesini sağlayan androjenler, kafa derisindeki saçların dökülmesine neden olmaktadır.

Saç dökülmesi sürecinde iki tip androjen rol oynar. Bunlar testosteron ve dihidrotestosterondur (DHT).

Androgenetik saç dökülmesi olan kişilerin saç köklerindeki androjen reseptörlerinin sayısı normalden fazladır. Bunun sonucu olarak kanlarındaki androjen düzeyi normal olmasına rağmen, androjenler bu kişilerin saç folikülleri üzerinde daha belirgin bir etki yaratmaktadırlar.

Saçı dökülen kişilerin saç köklerindeki androjen reseptörleri normalden daha hassastır. Bu da kanda normal düzeyde bulunan androjenlerin saç köklerini daha fazla etkilemesine neden olmaktadır.

Saçların döküldüğü bölgelerde 5-alfa redüktaz enziminin aktivitesi daha yüksektir. Dolayısıyla buralarda daha fazla testosteron dihidrotestosterona çevrilmektedir. DHT`nin testosterona oranı ne kadar büyük olursa saç dökülmesi de o kadar hızlı olur.

3. Yaşam Kalitesi ve Yaşlanma

Kişilerin Normal uyku düzeneği ve beslenme dengesinden çalışma ve yaşam sıtandartlarını sürdürmesi sonucu vücudun kendini yenileme yeteneğini kaybederek normalden çok daha düşkün ve yıpranmış bir hale gelmesi ile oluşur. Yaş ise bunu tetikler

4- Deri Hastalıkları

Mantar ve yağ salınım rahatsızlıklarının tamamında saç dökülmesi görülebilir.

5-İlaç Kullanmaya Bağlı Dökülmeler

Kanser ilaçları ve guatr ilaçlarına bağlı dökülmeler olur

6-Dahili Hastalıklar
Kanser gibi sistemik etkileri olan hastalıklar sonrasında saç dökülmesi görülebilir.

7-Travmalar

Yanıklar, fiziksel yaralanmalara,radyasyona maruz kalan kişilerde saç dökülmesi olabilir.

Saç Ekimi ve Sonrası Anastezi Tipi
Saç nakli genellikle kendinizi daha rahat ve konforlu hissetmeniz için hasta isteğine bağlı olarak sedasyon (damardan birtakım ilaçların verilerek hastanın sakinleştirilmesi) altında lokal anestezi yapılarak gerçekleştirilir. Eğer hasta rahat ise sedasyon gerekli değildir. Deriniz uyuştuktan sonra ağrı duymazsınız fakat işlem esnasındaki basıncı ve çekme kuvvetlerini hissedebilirisiniz.

FUE mi? FUT mu?
Saç ekimi yaptırmayı düşünenler ve özellikle FUE ve FUT tekniği arasındaki farkları merak edenlerin aşağıdaki konuları bilmeleri gerekmektedir.

Saç Ekiminde Kaç Yöntem Vardır?

Saç ekiminde şu anda tüm dünyada popüler olan iki teknik mevcuttur. Birincisi; eskiden beri uygulanan minigreft / mikrogreft yönteminin geliştirilmiş şekli olan foliküler ünite transplantasyon tekniğidir. Enseden şerit çıkarıldıktan sonra bu bölge dikiş atılarak kapatılır. Şerit mikroskop altında 'foliküler ünite' adı verilen 1 ila 4 saç folikülü (kökü) içeren greftlere ayrılır. Saçlı deride özel aletlerle açılan kanallara foliküller üniteler yerleştirilir.

İkincisi; enseden şerit çıkarılmayan ve dikiş atılmayan foliküler ünite ekstraksiyon (FUE) tekniğidir. Başın arka kısmından veya uygun ise diğer kıl içeren bölgelerden ( omuz ,sırt,göğüs) kıl folikülleri, sadece bu operasyon için dizayn edilmiş bir alet ile çıkarılır. Birkaç gün içinde kıl foliküllerinin çıkarıldığı yerler iyileşirler. Kişi böylece ensesinde dikiş izi olmadan saç ekimi yaptırabilir.

Fue Yönteminin Olumlu Yönleri

FUE yönteminden sonra verici bölgenizde belirgin bir iz kalmayacaktır. Tabiî ki her deri kesisinden (insizyon) sonra iz olacaktır, fakat bu iz çok küçük olduğundan ve geniş bir alandan alındığından, izler sıfır numara saç tıraşında bile belirgin değildir.
FUE tekniğinde dikiş yoktur. Kafanın arka kısmında küçük yaralar oluşur ve bunlar herhangi bir dikiş ya da bandaj gerektirmeden kendi kendine iyileşir. Fue tekniğinde greftler alındıktan sonra, verici bölgesinde herhangi bir ağrı olmaz.

Fue Yönteminin Olumsuz Yönleri

Sac ekiminde herkes FUE tekniği için uygun aday değildir. Operasyondan önce, hastaların farklı metotlar ile birçok testten geçirilir ve saç foliküllerine bir zarar vermeden saç köklerinin alınıp alınamayacağını görmek için greftler mikroskop altında incelenir. Eğer hastanın zarar görmüş greftleri varsa, FUE tekniği ile bu operasyon gerçekleştirilmez.

Fue tekniği daha pahalı bir operasyondur. ( FUT yöntemi ile karşılaştırıldığında 2 katı fiyatındadır.) FUT yöntemiyle bir seansta nakledilen sac miktarına FUE yöntemiyle 2 seansta ulaşılır. FUE yöntemi hasta için sıkıcıdır, kafanın arka kısmından derinin alınıp daha sonra saçların mikroskop altında ayrıştırılıdığı FUT yönteminin aksine FUE yönteminde saç kökleri tek tek alınır.

FUT yöntemi ile kıyaslandığı zaman FUE yöntemi daha uzun sürer. 1000 greft ekilecek bir işlem ortalama 6-8 saat sürer. Kafanın büyük bir bölümünün traş edilmesi gerekir. Çoğu hastalar bu durumu kabul etmez.

Ayrıca bilinmesi gereken önemli birkaç nokta daha vardır. Bir kök içindeki saçlar yanlış ekim sonucu ölebilirler. Bu durum FUT tekniğinde de Fue tekniğinde de oluşabilir.

FUE ve İzler

FUE yönteminden sonra oluşacak iz benek şeklindedir. Saçlar operasyondan sonra çok kısa kestirilebilir fakat tamamen tıraş edilemez. Saç komple tıraş edilirse minik benekler belli olur.

Hangisi daha iyi bir saç ekimi yöntemi? Fue mi Fut mu?
Fue (saç kökleri tek tek alınır) yöntemi ile mi FUT(saçlar bir şerit halinde alındıktan sonra ayrıştırılır) yöntemi ile mi saç ekimi yapılacağına hastanın saçsız alanı ve saç kalitesi etki etmektedir.

Fue yönteminde hemen hemen hiç iz kalmaması bir avantajdır kapatılacak alan küçük ise Fue yöntemi tercih edilir, ancak Fue yönteminde elde edilen greftler Fut yönteminde elde edilenler kadar kaliteli değildir. Bu nedenle kapatılacak alanı geniş olan ve izi önemsemeyen hastalarda Fut yöntemi tercih edilmelidir.

Kimler saç ektirebilir ?

Saç ekimi uygun adaylar, başının yan ve arka bölgelerinde yeterli miktarda saç bulunan kişilerdir. Bu kişilerde FUT ve FUE yöntemlerinin her ikisi de kullanılabilir. Saç ekimi operasyonun uygun bir diğer aday grubu ise göğüs, bacak vb. bölgelerde yeterli miktarda sağlıklı kıl olanlardır. Bu kişilerde kullanılan saç ekimi yöntemi FUE dir.

Doğal oluyor mu? Ekim olduğu belli oluyor mu?

Ekim tekniklerinin gelişmesiyle artık ekilen saçlar çok doğal görünmektedir. Foliküler ünite transplantasyonu ile, ekilen saçların yeterince doğal görünmediği saç ekiminin karanlık yılları artık geride kalmıştır.

Sürekli bakım gerektiriyor mu?

Ekimi takiben 2. gün yıkama başlar. 15 gün süreyle özel bir yıkama yapılır. Daha sonra kişi istediği yıkama şekline geçer. Saç ekimi sonrasında sürekli bakım gerekmez.

Aynı gün yolculuk yapabilir miyim?

Operasyondan hemen sonra hasta , hava veya kara yoluyla rahatlıkla yolculuk yapabilir.

Kaç gün sonra işime dönebilirim?

Hasta şapka takarak ertesi gün işine gidebilir. Kişinin işi uygunsa kabuklar düşünceye kadar şapka takılması önerilir.

Sürekli kontrol gerektirir mi?

Gerektirmez. Hastaların çoğu birkaç gün içinde şehirden ayrılır. Ancak işlemin 3.günü hastaların görülmesi tercih edilir. Bu kontroller için herhangi bir ücret talep edilmez.

Saç ekimi kimlere uygulanır?

Erkek tipi saç dökülmesi olan tüm hastalara saç ekimi uygulanabilir.

Kaç çeşit saç ekimi vardır?

Saç kökleri folikül dediğimiz doku parçaları olarak nakil edilir. Canlı saç kökü naklinde iki teknik vardır. Birinci teknik FUT (Foliküler Ünit Transpanlantation). İkinci teknik FUE (Foliküler Ünit Extractation). Her iki teknikte birlikte uygulanabilir. Amaç daha fazla saç kökünü bir seansla nakledebilmektir.

Foliküler ünite nedir?

Birden fazla saç kökünün oluşturduğu doğal saç demetidir. Ancak üç boyutlu mikroskop altında ayırt edilebilir.

Nakledilen saç ünitelerinin kaynağı neresidir ve nasıl elde edilirler ?

FUT yönteminde, nakledilecek olan foliküler üniteler, iki kulak arasındaki saçlı deriden dar bir şerit şeklinde alınır; bu işlem sonrasında hafif ve ince bir iz kalır. Saçlarınız uzadığı için bu iz görülmez.FUE tekniğinde ise nakledilecek kökler, tek tek foliküler ünitelerin özel bir aletle alınmasıyla elde edilir. Yöntemin avantajı teker teker çıkarılan köklerin yerlerinin belli olmaması, yani iz kalmamasıdır. FUT ve FUE yöntemlerinin her ikisinde de saç kökleri aynı teknikle yeni yerlerine yerleştirilir. Saçların uzamasında bir fark yoktur.

Saç ekimi için belirli bir yaş sınırlaması var mıdır?

Saç Ekimi operasyonu için dökülmenin şekli belirleyicidir. Saç dökülmesinin bitip bitmemiş olmasında yaş önemli belirleyicidir. Çıplak gözle bakıldığında deri görülür hale geldiyse o bölgedeki saç yoğunluğu normal yoğunluğun yüzde 50'sinin altına düşmüş demektir. Bu durumda hastaya uygulanacak en etkili tedavi, saç ekimiyle olabilir. Erkek tipi saç dökülmesi, hayat boyu süren bir olay olmasının yanı sıra 39-40 yaşından sonra dökülme hızı yavaşlar. Dolayısıyla bu yaşların altındaki hastalarda ekim yapıldığında saç dökülmesinin devam edebileceği ve hastanın daha sonra 2'inci veya 3'üncü seanslara ihtiyaç duyabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Saç ekimi ne kadar sürer?

Saç ekimi 4 ila 8 saat kadar sürer. İki gün içerisinde günlük hayatına dönebilir. Eğer operasyon sonrası kişi iş ve sosyal çevresinde bu işlemin bilinmesini istemiyorsa yaklaşık 15 günlük bir zamana ihtiyaç vardır.

Hasta ne kadar zamanda yeni saçlarına kavuşur?

Operasyon sonrasında ekim alanında kırmızı kabuklanmalar görülür. Hasta saç ekimi operasyonu yapıldıktan 3 gün sonra günde bir kez başını yıkayarak bu kabuklanmayı önler. 7-15 gün içinde kabuklar tamamen dökülür ve ekim alanı iyileşir. Bu kabuklarla beraber ekim yapılan saçlar da dökülür. Böylece 15 gün ila 1 ay içinde hasta ekim öncesi görünümüne döner. Yeni saçlar 3 ay sonra yavaş yavaş çıkmaya başlar. Hastada değişim en çok 5 ve 6'ncı aylarda görülür. Daha sonraki dönemde her ay yüzde 10'luk bir artış olur ve ekilen saçların yüzde 90'ı operasyondan 9 aydan sonra ortaya çıkar. Kalan yüzde 10'u da 1 yıla kadar çıkmaya devam eder. Tüm saç ekimin sonucu 1 yılda alınmış olur.

Saç Ekimi yapılan kişilerde saç dökülmesi yaşanır mı?

Saç ekimi yapılan saçlar, dökülmeme özelliği taşır. İleriki yaşlarda kanser veya hormonal bir hastalık olmadığı sürece saç ekimi yapılan saçlar dökülmez.

Saç ekiminin hasta sağlığı açısından herhangi bir dezavantajı var mıdır?

Saç ekimi operasyon sonrası sonrası dönemde sağlığı etkileyecek hiçbir yan etki bugüne kadar ortaya çıkmamıştır. Saç ekimi, lokal anestezi altında yapılan son derece risksiz bir operasyondur.

Saç ekimi birden fazla uygulanabilir mi?

Saç ekimi, ekim yapılan alanın büyüklüğüne ve hastanın saç dökülmesinin devam edip etmemesine göre birden çok seansı gerektirebilir.
Gelecekte, saç ekiminin yerini alabilecek ve hastaya daha doğal bir görünüm kazandırabilecek yöntemler var mı?
Şu anda erkek tipi saç dökülmesindeki en etkili tedavi şekli saç ekimidir. Halen saç klonlaması üzerine çalışmalar devam etmekle birlikte henüz elde edilen bir sonuç yoktur. Eğer bu başarılırsa saçlı deriden alınacak birkaç saç folikülü, laboratuvar ortamında çoğaltılarak kısıtlama olmaksızın saçsız alana ekim yapmak mümkün olabilecektir.

Saç Ekimi operasyonunu gerçekleştirmek isteyenlere önerileriniz neler?

Saç ekimi, her sağlık sorununda olduğu gibi erken dönemde teşhis yapıldığında olumlu sonuçlar alınmaktadır.

Fotoğraflarla Saç Ekimi
Saç Ekimi
Saç Ekimi
Saç Ekimi
Saç Ekimi
Google Tags
saç ekimi saç ekimi estetiği saç ekimi estetigi saç ekimi ameliyatı saç ekimi ameliyatları saç ekimi fiyatları saç ekimi hakkında bilgi saç ekimi nasıl yapılır estetik saç ekimi ameliyatı
EstetikDoktorunuz.com © 1999-2016
English German Italian France Polski Russian Spannish Ukrainian Bulgarian Dutch Finnish Hindi Japanese Norwegian